Anne Pienaar Gedenk Primêr in ‘n neutedop:
 
Anne Pienaar Gedenk Primêr is geleë in die prentjie mooie landelike gebied tussen Malmesbury en die Paarl op die plaas Jakkalsfontein.
 
Van toeka tot nou:
 
Op 23 Januarie 1949 is die Anne Pienaar Gedenkskool deur eerwaarde Liebenberg ingewy.  Die skenkers van die grond op die plaas Jakkalsfontein, asook die oprigtingskoste, was mnr. en mev. C.C.P. Wagenaar.  Die skool is vernoem na mev. Anne Pienaar, eggenote van ds. Pienaar wat predikant was van die NG Moedergemeente op Malmesbury.  Die oprigting van die skool was vir mev. Pienaar ‘n groot ideaal, maar voordat dit tot vervulling kon kom, is sy oorlede. 
 
Die eerste skoolhoof was mnr. J.B. Stuurman wat die leisels aldaar vir 25 jaar gehou het.  Toe die skool die môre sy deure open, was daar 54 leerders en 2 opvoeders.  In sy 25 jaar as skoolhoof te Anne Pienaar het mnr. Stuurman ‘n vormende rol gespeel in die lewe van ‘n paar geslagte Paardebergers.  Met die verloop van jare het die leerdertal sowel as opvoedertal gestyg.  In 1975 is hy opgevolg deur mnr. A.S. Pietersen onder wie se leiding die leerdertal gestyg het tot 370 en die opvoedertal tot 13.  Die leergang is ook uitgebrei tot standerd 5.
 
In 1979 het mnr. L.G. Sheldon die derde skoolhoof van Anne Pienaar geword.  In hierdie tyd het al hoe meer leerders hul skoolloopbaan voortgesit aan die Senior Sekondêre Skool Schoonspruit waar baie hul Senior Sertifikaat behaal het.  Mnr. Sheldon was verbonde aan die skool tot en met sy uittrede in 1987.  Oor die jare het die skool uitgeblink in kompetisies van die Swartlandse Skole sport- en kultuurverenigings.  Die skool was ook in 1956 ‘n stigterslid van die kultuurvereniging.
 
Mej. N.M. van der Merwe het in Julie 1988 oorgeneem by mnr. Sheldon.  In 1989 is twee van die skool se onder dertien atlete opgeneem in die Wes-Kaapspan wat in Johannesburg aan die Sapsa-byeenkoms gaan deelneem het.  Beide atlete het met bronsmedaljes teruggekeer wat hulle in hulle onderskeie items verower het.  Onder mej. van der Merwe se leiding is hier ook begin met ‘n pre-primêre klas.  Wat sanitasie betref, is die emmerstelsel wat jare lank in gebruik was, vervang deur ‘n spoeltoiletstelsel.  Met die koms van rasionalisering in die onderwys is die opvoedertal verminder tot 7.  Van die opvoeders wat baie jare lank aan die skool verbonde was, het met die vrywillige skeidingspakket uitdiens getree.
 
Mej. van der Merwe lê die tuig as prinsipale neer in Junie 1998.  Mnr. Willemse het waargeneem as prinsipaal tot en met die aanstelling van mnr. J.J. Sass in die derde kwartaal van 1998.  Mnr. Sass is ook die huidige prinsipaal van die skool.  Onder sy bestuur het die skool ‘n moderne alarmstelsel bekom.  Elke klas sowel as die kantoor het ook huidiglik diefwering en veiligheidshekke om die veiligheid van die skool se bates te verseker.  Die skoolterrein is ook heeltemal omhein om sodoende ons leerders se veiligheid te verseker. 
 
Ons is ook in die bevoorregte posisie om van die dienste van ‘n baie hardwerkende, ywerige en bekwame  admin. klerk en opsigter gebruik te maak. Die skool maak ook tans gebruik van moderne tegnologie in die vorm van ‘n moderne rekenaar wat internetkoppeling het om admin. take te vergemaklik en te bespoedig. Ons beoog ook om ‘n volledig toegeruste mediasentrum by die skool aan die gang te kry om leerders bloot te stel aan rekenaars en geskikte leesstof. Ons kultuur aktiwiteite by die skool ondervind tans ‘n herleweing, verál ten opsigte van drama en koorsang.
 
Ons skool vorm deel van die Swartland USSASSA-unie waar ons deelneem aan die kodes atletiek, rugby, netbal, mini-krieket asook krieket.  Ons kan met trots sê dat sport na aan ons hart lê by die skool. Ons goeie vertonings teen groter skole getuig hiervan. Ons sport het in 2000 ‘n inspuiting gekry toe Krisnan Oosthuizen die O/13 Boland krieketspan gehaal het. Hy is een van ons skool se produkte wie se sportloopbaan op hoërskool by die dag positiewe ontwikkeling toon.
 
Anne Pienaar het ook in 1999 sy 50ste bestaansjaar gevier. Die hoogtepunt van die 50ste bestaansjaar vieringe was die opvoering van “Sampie se skoene” ‘n toneelstuk uit die pen van Elias P. Nel (voorsitter van die Suid-Afrikaanse  Skrywersvereniging).  Hierdie geleentheid is bygewoon deur die toe Minister van Onderwys in die Wes-Kaap, Me. Helen Zille.  Die skrywer van die toneelstuk, Elias P. Nel sowel as die media en oud skoolhoofde en kollegas was teenwoordig by hierdie geleentheid. Dit was vir ons as personeel en gemeenskap ‘n eer om gasheer te speel vir bovermelde persone.
 
In dieselfde asem kan ‘n mens nie nalaat om te noem dat Professor Franklin Larey (tans hoof van die Fakulteit Musiek aan die Universiteit van Kaapstad) ook ‘n deel van sy skoolloopbaan by ons skool ‘n leerder was.
 
Die hoogtepunt vir 2002 was die boek wat deur ‘n Graad 1 opvoeder by ons skool, mev. G. Ernstzen in samewerking met UCT en NRO (Get Inset) geskryf is. Die boek spreek die multi-ontwikkeling van Graad 1-leerders aan asook die leesprobleme wat ondervind word in hierdie graad. Die boek beloof om as gids vir Graad 1 opvoeders landwyd te dien.
‘n Hoogtepunt was die inrigting van die Kanya-rekenaarlokaal gedurende 2007 wat ywerig deur die leerders en die personeel gebruik word asook die die biblioteek wat gedurende Maart 2011 opgerig is.
 
Mnr. Viggo Andersen van Noorweë het gedurende 2011/12 ‘n bouvallige huis op die skoolterrein omskep in twee klaskamers en kantore vir die Skoolhoof en die Departementshoof.  Die nuut opgeknapte gebou is ingewy op 9 Maart 2012.
 
Die Maranatha Trust, het onderleding van me. Delana Sadie en mnr. Hennie Klaasse gedurende 2011 ‘n landloopspan op die been gebring.  Die trust het die afrigters se vervoer geborg asook dié van die spanlede wanneer hulle elders gaan deelneem het.
 
Die mees onlangse prestasies was deur die koor behaal tydens deelname aan die SASCE IP Choir Eistedfodd wat jaarliks gedurende Mei in Malmesbury plaasvind onder die bekwame leiding van me. Gertie van Harte.  Die Seniorkoor behaal die tweede plek in die Eistedfodd vir die Afrikaanse lied asook vir die Sextet in Mei 2010. Die Seniorkoor was die wenner in hulle afdeling in die Eisteddfod in Mei 2011 en behaal ook ‘n derde plek in die Eisteddfod in die afdeling vir die Intermediêre fase in 2012.
 
Me. Herandien, die skoolmaatskaplikewerker by die Kringkantoor, het gedurende 2013 ‘n uiters geslaagde leierskapprogram met die Graad 7-leerders gevolg. Me. Burger van die Kringkantoor het gedurende 2014 ‘n portuurberadingsprogram met ‘n kerngroep Graad 6- en 7- leerders waar die leerders onder andere geleer word hoe om hul eweknieë te help aangebied. 
 
Die Graad 7-klas is uitgenooi deur die Taalmuseum om aan hul Internasionale Museumdagvieringe op 29 Mei 2014 deel te neem.
 
Onder leiding van die Skool Maatskaplikewerker, me. Berenice Coetzee asook me. Abigail Louw-Smith van die Directorate/Unit:  Children and Families (ECD and Partial Care Facilities) word ‘n Groepwerk:  Lewensvaardigheidsprogram vir die Graad 7 meisies op ‘n weeklikse basis aangebied.
 
Die atlete neem jaarliks aan die Swartland Sone atletiekbyeenkoms te Malmesbury deel.  Van die atlete het ook deurgedring na die Swartland byeenkoms te Moorreesburg. 
 
Die Graad R-klas het ook vir die vierde jaar agtereenvolgens gedurende Maart 2016 aan ‘n atletiekdag vir kleuterskole te Laerskool Noord-Eind in die Paarl deelgeneem
 
Die leerders oefen ook rugby- en netbal op Dinsdae en Donderdae na skool.
 
Die huidige rol is 230 van Graad R tot 7 met 7 permanente opvoeders en een beheerliggaampos.
 
Sosio-ekonomiese omstandighede:
Die leerders is meestal woonagtig op die omliggende plase waar hul ouers arbeiders is. Die leerders groei op in ‘n minderbevoorregte gemeenskap met slegs fondse om in hul basiese behoeftes te voorsien. Van die leerders woon ook by hul grootouers wat afhanklik is van ‘n Staatspensioen en kindertoelaes om in die gesin se basiese behoeftes te voorsien.
 
Van die plase in die omgewing het hul eie rugbyspanne en oefenvelde. Aangesien die plase ver uit die dorp is, is hier nie enige ander vermaak beskikbaar nie.
 
Vir die aantal ouers wat belangstel in hul kinders se skoolwerk en welstand, is daar net soveel wat geen belangstelling in hul kinders se doen en late toon nie. Terwyl sommige ouers reageer op briewe van die skool af wat versoek dat hul die skool moet kom besoek rakende hul leerders se prestasie of gedrag, is daar ook diegene wat hulle glad nie aan sulke briewe steur nie.
 
Daar is ‘n klein getal ouers wat die skool se ouervergaderings bywoon en ook die skool se fondsinsamelingsaktiwiteite ondersteun. 
 
Geskatte standaarde ten tyde van toelating:
Die voertaal van die skool is Afrikaans vir onderrig asook sosiale aktiwiteite. 
 
Die leerders word nie juis tuis opvoedkundige gestimuleer nie. Wanneer die leerders dus by Graad R begin, het die meeste van hulle bv. nog nooit ‘n potlood vasgehou of ‘n skêr hanteer nie.
 
Ander inligting:
Anne Pienaar Gedenk Primêr is ‘n kwintiel 1 skool wat beteken dat ons ‘n ‘No fee’ skool is en dus die armste van die armstes bedien.
 
Me. Cornelia Badenhorst van die plaas Kalmoesfontein is betrokke by die organisasie, The Swartland Revolution wat baie vir die skool doen. Dié betrokke organisasie is tans besig met die aanlê van ‘n rugbyveld en ‘n speelparkie vir die skool.  Wat donasies en skenkings betref, stuur ons donasiebriewe uit aan die plaaseienaars en besighede op Malmesbury waarin ons donasies vra vir ‘n spesifieke projek en dan die fondse dienooreenkomstig aanwend.
 
Die skool beskik oor ‘n snoepwinkel wat basiese lekkernye tydens eerste pouse aan die leerders (teen billike) pryse verkoop.
 
Die skool se voedingskema voorsien daagliks pap vir ontbyt (soggens voor skool) en ‘n gebalanseerde ete met ‘n vrug en ook melk tydens eerste pouse.
 
Die leerders wat verder as 5 km van die skool af woon, maak gebruik van die WKOD se vervoerskema, terwyl die res skool toe stap.